என்று தணியும் எங்கள் சினிமா மோகம்?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

என்று தணியும் எங்கள் சினிமா மோகம்?????

சாமிக்கு பால் ஊத்தினான் ,

சாமியே பால் குடிக்குதுன்னான் , இப்ப

ஆசாமிக்கு பால் ஊத்துறான்….

ஆசாமி சாமின்னா , சாமி ஆசாமியா??

ரசிகனா இருந்துக்கோ , ஆனா முட்டாள்

ரசிகனா இருக்காதே……!!!

ஏத்திவிடும் ஏணியா இரு தப்பில்ல , ஆனா

வாழ்க்க புல்லா ஏணியாவே இருந்துடாதே !!

நீ எப்ப ஏறப்போறே ஏணியில???

நடிகனுக்கு பால் ஊத்துற ரசிகனே ,

உன் வீட்டுல பால் இருக்கா பாத்தியா?

நிலவுக்கு எப்படிப்போக ன்னு நீ

ஆராய்ச்சி பண்ண வேணாம்…!!

வாழ்க்கையில முன்னெற

அறீவையாவது உபயோகி…!!!

 

புரிஞ்சி பொழைச்சுக்கோ , இல்லை

நாசமாப் போயிக்கோ!!!

ரெண்டுமே உன் கையில்!!!

இதில் நாஞ்சொல்ல என்ன இருக்கு?

Advertisements

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s